پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم . . . .( شهریار )

 

شعر زیر درد دل گفتگو و زمزمه عاشقانه شهریار با معشوقه خویش در روز سیزده بدر می باشد

 

 

                   پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم . . . .( شهریار )

   


یار و همسر نگرفتم   که گرو بود   سرم          تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم

تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز           من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

 

                             خون دل میخورم   و چشم نظر     بازم جام                           

                            جرمم این است که صاحبدل و صاحب نظرم

 

من که با عشق نراندم به جوانی هوسی         هوس عشق و جوانی است به پیرانه سرم

پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت             پدر عشق بسوزد ،  که  درآمد پدرم

 

                                عشق و دلدادگی و حسن و جوانی و هنر                                 عجبا ! هیچ نیارزید   که بی سیم و زرم

 

هنرم ، کاش ! گره بند زر و سیمم  بود                که به بازار تو کاری نگشود از هنرم

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر           من خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرم

 

                                  تا به در و دیوارش تازه کنم عهد قدیم                                   گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم

 

تو از آن دگری   رو   مرا یاد تو بس            خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم

از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر            شیرم و   جوی شغالان نبود    آبخورم


                         خون دل موج زند در جگرم چون یاقوت                                   

                          شهریارا !   چکنم      لعلم و والا گهرم!                                  

 

                      شهریار                                                                               

                       

 www.mojtaba334.blogfa.com

            

|+| نوشته شده توسط دکتر مجتبی کرباسچی در سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۸۸ و ساعت 0:5